ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP | WMS

LSTD/lstd_gi_samlad (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:
Karttjänst för extern distribution av Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhetsdata kopplad till grön infrastruktur. Innehållet grupperas i kategorier efter relaterade miljömål: Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö samt i kategorin Friluftsliv.

Metadata i Geodatakatalogen: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=36fe1ac2-c80d-44e9-9111-ca16e88edf43

Observera att respektive kartskikt har en egen metadatapost för mer information och nedladdning.


Map Name: lstd_gi_samlad

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: b37c48f6e56f426baf2776b7120333bd

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates